ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»

ΑΞΟΝΑΣ 4 Π.Α.Α.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

lefkoma

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 
 

Δημοτικό Κατάστημα Καινουρίου,πλατεία Δημαρχείου(1ος όροφος), Καινούριο Δήμου Αγρινίου, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, 30005, τηλ:26410 39007, 26410 79344, Fax:26410 49645, E-mail: info@trihonida.gr